Hoa Kỳ tạm ngưng cấp Visa SR, I5, R5 gây hoang mang dư luận

Hoa Kỳ tạm ngưng cấp Visa SR, I5, R5 gây hoang mang dư luận

Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết kể từ ngày 24 tháng 3, Hoa Kỳ tạm ngưng cấp ba loại visa nhập cảnh SR, I5, và R5.

Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương, chuyên về di trú và có văn phòng ở Irvine, tiểu bang California, nói với báo Người Việt rằng “thông báo này chỉ mang tính thủ tục, và nhiều phần các loại visa này sẽ được cấp trở lại ngay sau ngày 23 tháng 3”. Ông giải thích các loại visa này đi kèm với luật ngân sách tạm hiện nay. Cho tới 12 giờ đêm Thứ Sáu 23 tháng 3, luật ngân sách tạm sẽ hết hiệu lực, tức là chính phủ Hoa Kỳ trên nguyên tắc sẽ đóng cửa vì ngân sách hết tiền. Các nhà lập pháp sẽ phải sớm hoàn tất một dự luật ngân sách mới cho thời gian còn lại của năm tài khóa chấm dứt vào ngày 30 tháng 9. Theo luật sư Chương, có thể Quốc Hội Hoa Kỳ chỉ đạt một ngân sách tạm như hiện nay để chính phủ tiếp tục hoạt động, rồi sau đó tính tiếp. Trong bất cứ trường hợp nào, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vận hành, và khi đó các loại visa vừa kể sẽ được cấp trở lại.

Vẫn theo luật sư Chương, theo luật ngân sách mới, Cục Quốc Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ USCIS có quyền tăng số tiền vốn đầu tư tối thiểu đối với người nhập cư theo chương trình EB5, hiện nay là 500,000 Mỹ kim. Theo ông, trong những ngày tới, những ai muốn vào Hoa Kỳ theo chương trình này nên thực hiện ngay trước khi USCIS có quyết định tăng mức đầu tư.

Huy Lam / SBTN