16/12/2015 | 1

Hoa Kỳ sửa đổi hệ thống cảnh báo khủng bố

Hoa Kỳ sửa đổi hệ thống cảnh báo khủng bố

Washington, DC. (Reuters) – Các viên chức an ninh Hoa Kỳ đang sửa đổi hệ thống cảnh báo quốc gia để cảnh báo công chúng về các nguy cơ khủng bố.

Họ bắt đầu phát hành các bản tin để thông báo cho mọi người về những mối đe dọa từ phiến quân Quốc Giao Hồi Giáo và các nhóm phiến quân khác. Nói chuyện với các phóng viên trước khi Bộ Trưởng Tư Pháp Jeh Johnson dự trù thông báo thay đổi vào Thứ Năm, một viên chức bộ cho biết các bản tin sẽ đưa ra một biện pháp thông tin liên lạc linh hoạt hơn về các mối đe dạo đối với người dân Hoa Kỳ. Theo ông, việc bổ sung các bản tin như là một hình thức cố vấn thứ ba cho hệ thống, được thiết lập từ năm 2011, được chuẩn bị trong nhiều tháng và không xuất phát từ các cuộc tấn công ở Paris và San Bernardino.

Các bản tin cũng thông báo cho công chúng về những gì cơ quan an ninh đang làm để đối phó với mối đe dọa và đưa ra lời khuyên về những gì mọi người có thể thực hiện để được an toàn. Hệ thống hiện nay, thay thế chương trình mã màu vào năm 2011, có hai mức cố vấn. Một là cảnh báo cao, trong đó cảnh báo về đe dọa tấn công đáng tin cậy. Hai là cảnh báo sắp xảy ra, trong đó cảnh báo về đe dọa đáng tin cậy, cụ thể và sắp xảy ra.

Chưa có cảnh báo nào như vậy được ban hành kể từ khi hệ thống được thiết lập. (Nguyên Trân)