24/06/2015 | 0

Hoa Kỳ sẽ thay đổi chính sách đối với con tin

Hoa Kỳ sẽ thay đổi chính sách đối với con tin

Washington, DC. (CBS) – Tòa Bạch Ốc cho biết chính phủ Obama sắp công bố sự thay đổi trong cách tương tác với gia đình của công dân Mỹ bị bắt làm con tin ở nước ngoài.

Chính phủ sẽ không đe dọa truy tố những gia đình muốn đàm phán với bọn bắt cóc hoặc muốn trả tiền chuộc. Tòa Bạch Ốc thừa nhận rằng chính sách đối phó với người Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài không được nhất quán. Trong 10 tháng có 6 con tin người Mỹ bị giết chết. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho biết tiến trình này có thể được cải thiện, và trong 6 tháng qua, họ tiến hành một nỗ lực khá khắt khe để có thể hoàn thiện chính sách đối với con tin là công dân Mỹ.

Trước khi bị giết chết, công dân Warren Weinstein là một nhân viên cứu trợ nhân đạo ở Syria nói rằng ông có cảm giác bị chính phủ Hoa Kỳ bỏ rơi. Gia đình ông Weinstein cũng nói chính phủ Hoa Kỳ nên làm nhiều hơn để giải cứu ông. Cha mẹ của nhà báo James Foley tiết lộ họ bị chính phủ đe dọa truy tố nếu đồng ý trả tiền chuộc cho những kẻ đang giam giữ ông Foley. Theo phát ngôn viên Earnest, sau khi bị nhiều áp lực mạnh mẽ, Tòa Bạch Ốc sẽ công bố hành động của họ trong việc này. Một là cải thiện cách giao tiếp giữa các gia đình với chính phủ. Hai là điều động một điều phối viên làm nhiệm vụ giám sát mọi nỗ lực giải cứu. Ba là ngừng đe dọa những gia đình muốn trả tiền chuộc. (Mai Đức)