09/09/2015 | 0

Hoa Kỳ sẽ nhận thêm người tị nạn Syria

Hoa Kỳ sẽ nhận thêm người tị nạn Syria

Washington, DC. (Reuters) – Ngoại Trưởng John Kerry tuyên bố Hoa Kỳ cam kết nhận thêm người tị nạn Syria.

Ông Kerry nói chuyện với các phóng viên sau các cuộc họp với các nhà lập pháp tại Capitol Hill, trong đó có một cuộc họp để bàn về cuộc khủng hoảng di dân ở Âu Châu. Tuy nhiên, ông không nói rõ Hoa Kỳ sẽ nhận bao nhiêu người hoặc khi nào. Theo Bộ Ngoại Giao, kể từ khi cuộc nội chiến xảy ra tại Syria, Hoa Kỳ đã nhận khoảng 1,500 người tị nạn. Khoảng thêm 300 người nữa sẽ tới Hoa Kỳ vào tháng 10. Các quốc gia Âu Châu đang phải đối phó với làn sóng di dân chạy trốn bạo lực, đặc biệt là Đức. Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ đang yêu cầu chính phủ hành động nhiều hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Sau cuộc họp với Ngoại Trưởng Kerry, Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy của đảng Dân Chủ kêu gọi các nhà lập pháp thông qua một sửa đổi để khôi phục ngân sách 416 triệu Mỹ kim viện trợ người tị nạn, bị loại bỏ trong dự luật viện trợ ngoại quốc tài khóa 2016 của Thượng Viện. Thượng Nghị Sĩ John McCaine, thuộc đảng Cộng Hòa, chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ, cũng có bài diễn văn đầy cảm xúc tại Thượng Viện, kêu gọi Hoa Kỳ làm nhiều hơn nữa. Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Bob Corker, chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, cho biết ông đang thảo luận với các nhà lập pháp khác để thúc đẩy sự hỗ trợ của Hoa Kỳ với cuộc khủng hoảng. (Nguyên Trân)