13/04/2018 | 1

Hoa Kỳ sẽ không nhường sự lãnh đạo Châu Mỹ Latinh cho các quốc gia độc tài

Hoa Kỳ sẽ không nhường sự lãnh đạo Châu Mỹ Latinh cho các quốc gia độc tài

Lima, Peru. (Reuters) – Bộ Trưởng Bộ Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết các nền kinh tế Châu Mỹ La Tinh được hưởng lợi từ thương mại với Hoa Kỳ hơn là với Trung Cộng. Ông tuyên bố rằng Washington sẽ không nhường sự lãnh đạo trong khu vực cho “các quốc gia có chế độ độc tài”.

Phát biểu tại một sự kiện kinh doanh ở Lima, Peru, trước khi bắt đầu Hội Nghị Thượng Đỉnh Châu Mỹ La Tinh, ông Ross cũng gây áp lực lên các quốc gia Châu Mỹ La Tinh, muốn họ phải làm nhiều hơn để tạo thuận lợi cho thương mại. Sau đó, trong buổi lễ khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh Châu Mỹ La Tinh -là một cuộc họp của các lãnh đạo về chính trị và kinh doanh trong toàn khu vực- ông Ross nói rằng các rào cản của thuế nhập cảng và thuế không nhập cảng bị nghiêm trọng hóa một cách không cần thiết. Rào cản đối với thương mại của Hoa Kỳ trong khu vực Châu Mỹ La Tinh chỉ là sự chậm trễ trong thanh toán hàng hóa qua biên giới, cũng như chi phí tuân thủ cao.

Ông Ross kêu gọi các quốc gia nên chấp nhận thỏa thuận tiện lợi hóa thương mại của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO, để giúp giảm bớt tình trạng tham nhũng ở cấp độ thuế quan.

Ông Ross nói Hoa Kỳ nhập cảng nguyên liệu thô của Châu Mỹ La Tinh, trong khi đó Châu Mỹ La Tinh nhập cảng nguyên liệu thô của Trung Cộng. Ông Ross tuyên bố sẽ không nhường sự lãnh đạo cho các quốc gia độc tài, chỉ muốn khai thác tài nguyên thiên nhiên của khu vực. (Mai Đức)