10/06/2024 | 10

HOA KỲ, SAUDI ARABIA SẮP HOÀN TẤT DỰ THẢO HIỆP ƯỚC AN NINH

HOA KỲ, SAUDI ARABIA SẮP HOÀN TẤT DỰ THẢO HIỆP ƯỚC AN NINH

Tờ Wall Street Journal (WSJ) vào ngày 9 tháng 6 vừa trích dẫn giới chức Hoa Kỳ và Saudi rằng chính quyền Biden sắp hoàn tất một hiệp ước với Saudi Arabia. Theo hiệp ước, Hoa Kỳ cam kết sẽ giúp bảo vệ quốc gia vùng Vịnh này như một phần của thỏa thuận khuyến khích quan hệ ngoại giao giữa Riyadh và Israel. Thỏa thuận tiềm năng này, được giới chức Hoa Kỳ và các viên chức khác thông báo rộng rãi trong nhiều tuần, là một phần trong gói lớn hơn bao gồm hiệp ước nguyên tử dân sự Hoa Kỳ-Saudi, các bước tiến tới thành lập một nhà nước Palestine và chấm dứt chiến tranh ở Gaza, nơi các nỗ lực đình chiến trong nhiều tháng vẫn chưa thể mang lại hòa bình. Việc phê duyệt hiệp ước, được tờ WSJ đưa tin là hiệp ước Strategic Alliance Agreement, sẽ cần phải có đa số phiếu 2/3 tại Thượng viện Hoa Kỳ, một ngưỡng khó đạt được trừ khi hiệp ước này gắn liền với việc bình thường hóa giữa Israel và Saudi. Tờ báo này đã dẫn lời giới chức Hoa Kỳ và Saudi, và cho biết dự thảo hiệp ước này đang mô phỏng hiệp ước an ninh chung của Washington với Nhật Bản. Để được Hoa Kỳ cam kết giúp bảo vệ Saudi Arabia nếu nước này bị tấn công, dự thảo hiệp ước sẽ cấp cho Washington quyền tiếp cận lãnh thổ và không phận của Saudi Arabia để bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ cùng các đối tác trong khu vực. Hiệp ước này cũng đặt mục tiêu ràng buộc Riyadh chặt chẽ hơn với Washington bằng cách cấm Trung Cộng xây dựng căn cứ tại vương quốc này hoặc theo đuổi việc hợp tác an ninh với Riyadh.