29/07/2022 | 77

Hoa Kỳ nhận 100,000 người Ukraine trong 5 tháng, đúng như Tổng Thống Biden cam kết

Hoa Kỳ nhận 100,000 người Ukraine trong 5 tháng, đúng như Tổng Thống Biden cam kết

Hoa Kỳ đã tiếp nhận hơn 100,000 người Ukraine trong khoảng 5 tháng sau khi Nga xâm lăng Ukraine, thực hiện cam kết của Tổng thống Biden về việc cung cấp nơi trú ẩn an toàn tạm thời cho những người phải di tản như một phần của cuộc di cư tị nạn lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, theo thống kê của chính phủ do CBS News thu được.

Theo dữ liệu của chính phủ, hàng chục nghìn người Ukraine đã đặt chân lên đất Mỹ kể từ cuộc xâm lăng ngày 24 tháng 2, qua nhiều đường nhập cảnh khác nhau và với tình trạng pháp lý khác nhau, hầu hết trong số họ được phép tạm trú ở lại Hoa Kỳ.

Khoảng 47,000 người Ukraine đã đến Hoa Kỳ bằng visa tạm thời hoặc di dân; gần 30,000 người Ukraine đến theo một chương trình tài trợ tư nhân; hơn 22,000 người Ukraine đã được tiếp nhận dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico; và 500 người Ukraine đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ thông qua hệ thống tị nạn truyền thống.

Chỉ những người Ukraine vào Hoa Kỳ bằng visa di dân hoặc thông qua chương trình tiếp nhận người tị nạn mới có con đường dẫn đến thường trú nhân và cuối cùng là quốc tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những con đường di dân này thường mất nhiều năm để hoàn thành do các cuộc phỏng vấn, kiểm tra và các bước khác. Tuy nhiên, những người Ukraine trên đất Hoa Kỳ có thể xin tị nạn, nếu được chấp thuận, sẽ cho phép họ trở thành thường trú nhân.

Những người Ukraine đến Hoa Kỳ trước ngày 19 tháng 4 cũng đủ điều kiện để được hưởng Tình trạng Được Bảo vệ Tạm thời (TPS), một chương trình nhân đạo khác cho phép những người thụ hưởng làm việc và sinh sống ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp.