13/09/2017 | 0

Hoa Kỳ ngừng cấp visa cho 4 nước không nhận người bị trục xuất

Hoa Kỳ ngừng cấp visa cho 4 nước không nhận người bị trục xuất

Ảnh: Reuters

Washington DC. (Reuters) – Bắt đầu từ Thứ Tư 13/09, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ ngừng cấp một vài loại visa cho một số công dân Cambodia, Eritrea, Guinea, và Sierra Leone, do các nước này không nhận lại các công dân bị Hoa Kỳ trục xuất.

Chính sách mới được Bộ Ngoại Giao thông báo cho các tòa đại sứ từ Thứ Ba, và là nỗ lực mới nhất của chính phủ Trump trong việc giảm bớt số người di dân lậu đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại Giao cũng cho biết, lệnh cắt visa sẽ được dỡ bỏ nếu các quốc gia chịu nhận lại công dân của họ. Lệnh cắt visa thay đổi theo từng nước, với Eritrea là nơi bị trừng phạt nặng nhất. Tất cả những người Eritrea xin visa vào Hoa Kỳ để kinh doanh hoặc du lịch đều sẽ bị từ chối.

Tại Guinea, Hoa Kỳ sẽ ngừng cấp visa du lịch, kinh doanh, du học, cho các viên chức chính quyền và gia đình trực tiếp của họ.

Cambodia cũng bị cắt những loại visa tương tự, nhưng chỉ áp dụng cho các viên chức Bộ Ngoại Giao với vị trí giám đốc trở lên, và gia đình trực hệ của họ. Tại Sierra Leone, các viên chức Bộ Ngoại Giao và Sở Di Trú đều sẽ bị từ chối visa du lịch và visa kinh doanh.

Trong các lệnh cấm, Bộ Ngoại Giao vẫn cho phép một số trường hợp ngoại lệ, đối với những người nộp đơn xin visa tại nước ngoài, và nhập cảnh vì lợi ích của Hoa Kỳ. Quy định mới sẽ không ảnh hưởng đến các visa đã cấp trước đây.

Việc cấm visa cho phép Hoa Kỳ trừng phạt những nước không chịu nhận lại công dân bị Hoa Kỳ trục xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, lệnh này rất ít được sử dụng trước đây. (Ngô Bảo)