05/03/2014 | 0

Hoa Kỳ hứa cho Ukraine vay 1 tỉ đô

Hoa Kỳ hứa cho Ukraine vay 1 tỉ đô

Washington, DC. (CBS)
Bộ Trưởng Tài Chánh Jack Lew cho biết, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ tài chánh cho Ukraine, đồng thời cũng xem xét các biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga. Trong khi điều trần trước Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện, liên quan tới ngân sách tài khóa 2015, ông Lew nói chính phủ đang xem xét một loạt các lựa chọn để cô lập Nga về mặt chính trị và kinh tế. Bộ trưởng cho biết mục tiêu của ông là giảm căng thẳng tại Ukraine.
Ông Jack Lew nhắc tới ngân sách trợ giúp của Hoa Kỳ dành cho Ukraine, bao gồm khoản cho vay 1 tỷ Mỹ kim và hỗ trợ khả năng của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế tại Ukraine. Tuy nhiên, sự đóng góp của Hoa Kỳ đối với Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế sẽ không tăng, mặc dù ông Lew nói về tầm quan trọng của việc khẳng định vai trò lãnh đạo và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với tổ chức quốc tế. – N. Trần