22/01/2022 | 11

Hoa Kỳ giới thiệu các giải pháp kỹ thuật đô thị thông minh tại An Giang

Hoa Kỳ giới thiệu các giải pháp kỹ thuật đô thị thông minh tại An Giang

Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn dẫn đầu phái đoàn gồm sáu công ty Hoa Kỳ tham gia buổi Đối thoại về Đô thị Thông minh với nhà cầm quyền cộng sản và các công ty của tỉnh An Giang, Việt Nam vào ngày 20 tháng Giêng.

Trong buổi thảo luận, phái đoàn và đại diện các công ty kỹ thuật Hoa Kỳ đã giới thiệu các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực đô thị thông minh tới lãnh đạo của nhà cầm quyền và công ty ở tỉnh An Giang.

Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn cho biết, buổi hội thảo nhằm giúp hỗ trợ sáng kiến chuyển đổi số của tỉnh và thảo luận các cơ hội hợp tác trong tương lai. Ngoài ra, phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đã tổ chức Hội thảo về Đầu tư vào Hoa Kỳ lần đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long.

Hội thảo cung cấp cho các công ty Việt Nam hướng dẫn thiết thực về quy định giấy phép của Việt Nam đối với đầu tư trực tiếp ra ngoại quốc (FDI), những lưu ý về pháp lý và chính sách của Hoa Kỳ đối với FDI vào Hoa Kỳ, cũng như giới thiệu các nguồn lực của chính phủ liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ các công ty Việt Nam có kế hoạch đầu tư vào Hoa Kỳ.

Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam dự định tổ chức một đoàn gồm các công ty Việt Nam tham dự Hội nghị SelectUSA 2022 diễn ra tại Maryland từ ngày 26-29 tháng 6. Hội nghị đóng vai trò là cầu nối giữa nhà đầu tư ngoại quốc và các tổ chức cùng lãnh đạo cao cấp Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ hoạt động đầu tư vào Mỹ