08/04/2021 | 71

Hoa Kỳ đang tạm giữ 20,000 trẻ em di dân không có phụ huynh đi kèm

Hoa Kỳ đang tạm giữ 20,000 trẻ em di dân không có phụ huynh đi kèm

Theo dữ kiện mới nhất của chính phủ, có hơn 20,000 trẻ em di dân không có phụ huynh đi kèm đang bị Hoa Kỳ giam giữ, đánh dấu một kỷ lục mới khi chính quyền Tổng thống Biden công bố một chuỗi các địa điểm để đón nhận các em.

Tính đến thứ Ba (ngày 6 tháng 4), có 4,228 trẻ em di dân không có phụ huynh đi kèm đang bị Cơ quan Hải quan và Biên phòng tạm giữ, một cơ quan thường không được chuẩn bị để chăm sóc trẻ em trong thời gian dài. Bên cạnh đó, 16,045 em khác đang được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) chăm sóc.

Các dữ kiện mới cho thấy một sự tiến bộ khi chính quyền Tổng thống Biden cố gắng giảm bớt tình trạng quá đông trong các cơ sở giam giữ của Lực lượng Tuần tra Biên giới và chuyển trẻ em đến HHS. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em đi qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico một mình vẫn còn cao.

Hôm thứ Ba, 747 trẻ em di dân không có phụ huynh đi kèm đã vượt biên. Dù đã có các tiến bộ, nhưng chính quyền sẽ cần tiếp tục nâng cao công suất nơi ở và giảm mạnh thời gian kết nối các em cho những người bảo trợ như cha mẹ hoặc những người thân khác ở Hoa Kỳ để tránh tình trạng tồn đọng ở các cơ sở giam giữ của Lực lượng Tuần tra Biên giới trong những tháng tới.  (BBT)