13/07/2017 | 0

Hoa Kỳ đã chạm mức cho phép 50,000 người tị nạn vào Mỹ trong năm 2017

Hoa Kỳ đã chạm mức cho phép 50,000 người tị nạn vào Mỹ trong năm 2017

Washington DC. (Reuters) – Chính phủ tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ đã chạm mức cho phép 50,000 người tị nạn vào lãnh thổ nước Mỹ năm 2017.

Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết đến cuối ngày 12 tháng 7, Hoa Kỳ nhận đủ 50,000 người tị nạn theo định mức. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 7, chỉ có cá nhân nào đưa ra được bằng chứng về mối quan hệ chân thật với một người đang sống ở Mỹ, hoặc mối quan hệ tin cậy với một tổ chức ở Mỹ, thì cá nhân đó mới được nhận vào Hoa Kỳ theo chương trình “U.S. Refugee Admissions Program.”

Bộ Ngoại giao giải thích mối quan hệ chân thật gồm cha hoặc mẹ, con cái, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột hoặc anh chị em họ, cháu ruột hoặc cháu họ. Mối quan hệ được mở rộng cho người thân bên vợ hoặc bên chồng. Nhưng ông bà, chú bác cô dì lại không đủ tiêu chuẩn bảo lãnh.

Theo CBS News, mỗi năm tổng thống Hoa Kỳ đặt ra mức trần cho hạng mục nhận người tị nạn vào nước. Năm 2013, Tổng thống Obama tăng từ 50,000 lên 70,000. Năm 2015, ông tiếp tục tăng từ 70,000 lên 85,000. Năm 2016, ông tăng một lần nữa, từ 85,000 lên 110,000.

Năm 2017, Tổng thống Trump thành công trong việc giảm định mức xuống còn 50,000 của những vị tổng thống tiền nhiệm. Trên thực tế, con số 50,000 không phải là thấp. Sau cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9, người tị nạn được vào Hoa Kỳ trong năm 2002 chỉ có 27,000. (Mai Đức)