15/01/2015 | 0

Hoa Kỳ công bố qui định mới đối với Cuba

Hoa Kỳ công bố qui định mới đối với Cuba

Washington, DC. (Reuters) – Chính phủ vừa công bố những qui định mới về du lịch và thương mại với Cuba, chính thức hóa quyết định bình thường hóa quan hệ với Cuba của Tổng Thống Barack Obama.

Tháng trước, ông Obama thông báo Hoa Kỳ sẽ bắt đầu làm nóng lại mối quan hệ ngoại giao bị đóng băng trong 50 năm qua với đảo quốc. Các qui định mới sẽ cho phép mọi người tới Cuba với những mục đích nhất định, tăng số tiền mọi người ở Hoa Kỳ có thể gởi về Cuba, cho phép các tổ chức tài chánh của Hoa Kỳ mở tài khoản với các tổ chức tài chánh Cuba, tạo thuận lợi cho người dân Hoa Kỳ sử dụng thẻ tín dụng khi tới thăm nước này, cho phép giới hạn nhập cảng hàng Cuba và nhiều hơn nữa. Các thay đổi trên không phải là phục hồi hoàn toàn du lịch và thương mại với Cuba. Điều này đòi hỏi Quốc Hội phải bãi bỏ đạo luật chính thức hóa lệnh cấm vận và các hạn chế đi lại.

Ngoài ra, kế hoạch mở tòa đại sứ tại Cuba của Tổng Thống Barack Obama có thể gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của một số thành viên Quốc Hội đối với chính sách mới. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào Thứ Sáu. (Nguyên Trân)