Hoa Kỳ công bố phúc trình nhân quyền Việt Nam 2016

Hoa Kỳ công bố phúc trình nhân quyền Việt Nam 2016

Ảnh: RFA

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa công bố phúc trình về tình hình nhân quyền các nước trên thế giới trong năm 2016, có phần riêng nói về Việt Nam.

Bản phúc trình đăng trên trang mạng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhận định rằng, Cộng Hòa XHCN Việt Nam là một nước chuyên chế do một đảng cai trị là đảng cộng sản Việt Nam. Tại đây, cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 22 tháng 5 là không tự do và cũng không công bằng.

Những vấn đề đáng kể nhất về nhân quyền tại nước này là những sự hạn chế gắt gao của chính quyền đối với các quyền chính trị, đặc biệt quyền thay đổi chính quyền qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng; những giới hạn đối với các quyền tự do dân sự của công dân, bao gồm tự do tụ họp, lập hội và biểu đạt; và sự thiếu bảo vệ các quyền của công dân được hưởng các tiến trình cần có, bao gồm bảo vệ chống lại sự giam giữ tùy tiện. Những vi phạm nhân quyền khác bao gồm việc công an tấn công, đánh đập người dân và việc bắt bớ, giam cầm các nhà hoạt động chính trị.

Hệ thống tư pháp của Việt Nam được mô tả là mù mờ và thiếu độc lập, trong khi các thế lực chính trị và kinh tế thường xuyên ảnh hưởng kết quả các vụ xử. Phúc trình nhận định rằng nhà cầm quyền CSVN vẫn giới hạn tự do internet và tự do tôn giáo, trong khi tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thành lập những tổ chức phi chính phủ, bao gồm những tổ chức nhân quyền.

Nhà cầm quyền tiếp tục hạn chế quyền của công nhân thành lập và tham gia nghiệp đoàn độc lập trong khi không bảo đảm đủ những điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh. Lao động trẻ em vẫn tồn tại, đặc biệt trong lãnh vực nông nghiệp. Nhà cầm quyền đôi khi có hành động sửa chữa, bao gồm truy tố những giới chức phạm luật, nhưng nhiều công an vẫn thường hành động mà không hề phải chịu hậu quả.

Huy Lam / SBTN