26/04/2021 | 11

Hoa Kỳ công bố hai dự án mới tại Việt Nam

Hoa Kỳ công bố hai dự án mới tại Việt Nam

Một trong những hoạt động của Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (USAID)

Tin từ Việt Nam: Giữa tuần qua, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cộng sản Việt Nam tổ chức khởi động hai dự án mới do USAID tài trợ là Quản trị Rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng Sinh học.

Theo Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thì mục tiêu của hai dự án này là giúp cộng sản Việt Nam ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu và tăng cường bảo tồn rừng và đa dạng sinh học.

Trước đó, Hoa Kỳ giúp cộng sản Việt Nam thực hiện dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam trong giai đoạn 2012-2021 với tổng ngân sách 31.4 triệu Mỹ kim do tổ chức Winrock International thực hiện. Dự án đã hỗ trợ quá trình Việt Nam chuyển đổi sang phát triển bền vững, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

USAID nói Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam là chương trình hợp tác về biến đổi khí hậu đầu tiên giữa USAID và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.  Sau khi bình thường hoá quan hệ với cộng sản Việt Nam, Hoa Kỳ đã viện trợ nhiều triệu Mỹ kim giúp cộng sản Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, môi trường và cả quân sự.

Quốc Tuấn