25/03/2017 | 0

Hoa Kỳ công bố danh sách 30 công ty và cá nhân của Trung Cộng, Bắc Hàn, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất bị cấm vận

Hoa Kỳ công bố danh sách 30 công ty và cá nhân của Trung Cộng, Bắc Hàn, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất bị cấm vận

Washington, D.C. (Reuters) – Chính phủ Trump hôm qua 25 tháng 3, công bố một danh sách 30 công ty ngoại quốc và các cá nhân thuộc 10 quốc gia, trong đó có Hoa Lục bị cấm vận vì cáo buộc đã dự phần vào các chương trình nghiên cứu hạt nhân của Iran, Bắc Hàn và Syria.

Thông báo của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được công bố hôm qua 25 tháng 3, nói rằng quyết định này cho thấy Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận đối với các tổ chức và cá nhân dính líu đến hoạt động nghiên cứu hạt nhân của Iran, Bắc Hàn và Syria. Các công ty này đang đặt trụ sở tại Hoa Lục, Bắc Hàn và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn xác định rằng 11 tổ chức và cá nhân góp phần vào hoạt động gây ra các cuộc xung đột, và tạo ra mối đe doạ đáng kể đối với an ninh trong vùng. Các tổ chức và cá nhân này được nêu tên bao gồm Beijing Zhong Ke Electric Co. Ltd. (ZKEC), Dalian Zenghua Maoyi Youxian Gongsi, Ningbo New Century Import and Export Company Limited, Shenzhen Yataida High-Tech Company Ltd; Sinotech (Dalian) Carbon and Graphite Corporation (SCGC); Sky Rise Technology còn gọi là Technology Limited của Trung Cộng, các cá nhân người Hoa Lục như Jack Qin, Jack Wang, Karl Lee còn được gọi là Li Fangwei và công ty Saeng Pil Trading Corporation của Bắc Hàn và Mabrooka Trading của United Arab Emirates. (Mai Đức)