13/01/2022 | 8

Hoa Kỳ công bố báo cáo về các tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng ở biển Đông

Hoa Kỳ công bố báo cáo về các tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng ở biển Đông

Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư, 12 tháng Giêng, vừa công bố một báo cáo nêu chi tiết lý do tại sao các tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng ở Biển Đông là trái pháp luật. Nghiên cứu của Cơ quan Đại dương, Môi trường Quốc tế và Khoa học của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết Trung Cộng đang thúc đẩy bốn loại yêu sách hàng hải ở Biển Đông.

1. Tuyên bố chủ quyền đối với các thành phần địa lý hàng hải

Trung Cộng tuyên bố “chủ quyền” đối với hơn một trăm thành phần địa lý ở Biển Đông chìm dưới mặt biển khi triều cường và nằm ngoài giới hạn hợp pháp của bất kỳ lãnh hải quốc gia nào. Theo luật pháp quốc tế, các thành phần đó không phải là đối tượng của tuyên bố chủ quyền hợp pháp và không có khả năng tạo ra các vùng biển như lãnh hải.

2. Đường cơ sở thẳng

Trung Cộng từng vẽ hoặc giành quyền vẽ “đường cơ sở thẳng” bao quanh các đảo, vùng biển và các thành phần chìm ở Biển Đông. Trong số bốn “nhóm đảo” mà Trung Cộng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, không có đảo nào đáp ứng các yêu cầu địa lý để sử dụng đường cơ sở thẳng theo Công ước.

3. Khu vực hàng hải

Các tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng đối với nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa dựa trên việc xem mỗi quần đảo trên Biển Đông là “một tổng thể”. Luật pháp quốc tế cấm hành động này. Phạm vi hướng ra biển của các khu vực hàng hải phải được đo từ các đường cơ sở hợp pháp, thường là đường triều thấp dọc theo bờ biển.

4. Quyền lịch sử

Trung Cộng khẳng định họ có “quyền lịch sử” ở Biển Đông. Tuyên bố này không có cơ sở pháp lý, và Trung Cộng không nêu rõ bản chất hoặc phạm vi địa lý của “các quyền lịch sử” đó.