04/12/2017 | 1

Hoa Kỳ cho phép nhập cảng xoài từ Việt Nam

Hoa Kỳ cho phép nhập cảng xoài từ Việt Nam

Trên trang American Shipper- chuyên vận chuyển hàng hóa tại Hoa Kỳ- cho biết: Cơ quan kiểm dịch động vật và thực vật trực thuộc bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, APHIS, tu chính lại qui định nhằm cho phép nhập cảng xoài tươi sống  từ Việt Nam vào Hoa Kỳ trong cuối năm nay.

Qui định mới này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/12/2017.  Cơ quan kiểm dịch động vật và thực vât, APHIS, đưa ra qui trình đòi hỏi từ chủ vườn cây, cách đóng gói và vận chuyển, nhằm giới hạn tối đa lây nhiễm các loại sâu bọ khi nhập cảng sản phẩm nông nghiệp vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

Trong việc cho phép nhập xoài tươi sống từ Việt Nam vào Hoa Kỳ, APHIS cho biết đã thiết lâp “toàn bộ qui trình bao gồm những bước xét duyệt từ vườn cây, hãng đóng gói, kiểm dịch thực phẩm và thanh tra hàng tại cảng, nhằm bảo vệ tối đa việc lây nhiễm sâu bọ và dịch bênh trên thực vật”.  APHIS cũng yêu cầu xoài được nhập cảng nằm trong mục hàng thương mại và có đầy đủ giấy tờ chứng nhận lô hàng trái cây được sản xuất đúng theo qui trình đòi hỏi.  Ngoài ra, xoài còn phải được chứng nhận đã đươc kiểm định không bị thâm kim hoặc bị các đốm đen. Những đốm đen trên trái và lá là di chứng từ cây bị nhiễm nấm bệnh.

Phong Ly / SBTN