11/05/2015 | 0

Hoa Kỳ cần phải làm nhiều hơn nữa

Hoa Kỳ cần phải làm nhiều hơn nữa

Geneva, Thụy Sĩ. (Reuters) – Hoa Kỳ công nhận cần phải làm nhiều hơn nữa cho sự tiến bộ, liên quan tới hoạt động của cảnh sát, khi tình trạng nhân quyền của Hoa Kỳ đang được Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc xem xét.

Cuộc xem xét được thực hiện sau một số trường hợp người Mỹ gốc Phi không vũ trang bị cảnh sát bắn chết, dẫn tới một loạt các cuộc biểu tình lớn, đôi khi biến thành bạo động ở Hoa Kỳ, đồng thời dẫn tới một cuộc tranh luận gay gắt. Ông James Cadogan, tư vấn cao cấp của bộ phận Tư Pháp Dân Quyền, thuộc Bộ Ngoại Giao cho biết Hoa Kỳ cần phải tự tái hiến để bảo đảm luật dân quyền được thực thi. Tuy nhiên ông nhấn mạnh Hoa Kỳ cố gắng mạnh mẽ để giải quyết vấn đề trên.

Bản phúc trình về cảnh sát thế kỷ thứ 21 của Lực Lượng Đặc Nhiệm của Tổng Thống vừa được công bố, với 60 khuyến nghị, sau cuộc tranh cãi công kéo dài 3 tháng. Một chương trình hợp tác trị giá 20 triệu Mỹ kim cho máy camera đeo trên người vừa được công bố tuần trước. Ông cũng nhấn mạnh thực tế rằng hơn 400 nhân viên công lực bị truy tố hình sự trong vòng 6 năm qua. Hồ sơ nhân quyền của Hoa Kỳ được Nhóm Đánh Giá Định Kỳ Thế Giới của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc xem xét trong ngày Thứ Hai.

Đánh Giá Định Kỳ Thế Giới là một quá trình đặc biệt, liên quan tới việc xem xét hồ sơ nhân quyền của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. (Nguyên Trân)