02/03/2015 | 0

Hoa Kỳ cam kết dọn mìn ở Việt Nam

Hoa Kỳ cam kết dọn mìn ở Việt Nam

Quảng Trị, Việt Nam. (Reuters) – Phụ tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Rose Gottemoeller tới Quảng Trị vào hôm Thứ Hai ngày 2 tháng 3, để quan sát việc dọn bom mìn tại đây.

Nằm ở miền Trung Việt Nam, từng là khu vực phi quân sự trong thời chiến tranh từ năm 1955 cho tới năm 1975, Quảng Trị là một trong những nơi có nhiều bom mìn nhất trên thế giới. Theo tổ chức Viện Trợ Nhân Dân Na Uy, tổ chức tài trợ cho việc dọn mìn, 10% trong số 15.4 triệu tấn bom mìn được sử dụng trong thời chiến tranh Việt Nam vẫn còn chưa nổ, dẫn tới nhiều trường hợp tử vong và thương tích cho hơn 8,000 người trong tỉnh.

Tập Đoàn Tư Vấn Mìn, đặt trụ sở tại Anh, đã tháo gỡ gần 250,000 trái mình trong 15 năm làm việc tại Quảng Trị và cải tạo hơn 2.5 triệu thước vuông đất trồng rừng và nông nghiệp. Tại huyện Triệu Phong, bà Gottemoeller, người phụ trách vấn đề Kiểm Soát Vũ Khí và An Ninh Quốc Tế trong chính quyền của Tổng Thống Barack Obama, đã cho nổ những trái bom và tàn tích khác của cuộc chiến đã chấm dứt từ 40 năm trước.

Bà phụ tá Ngoại Trưởng cho biết việc dọn mìn ở Việt Nam là một cam kết đang diễn ra và trong năm 2015, Hoa Kỳ sẽ tài trợ 10 triệu Mỹ Kim cho các dự án. Tám dự án trong số đó đang được thực hiện tại tỉnh Quảng Trị. (Nguyên Trân)