26/10/2016 | 0

Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ đối với Cuba

Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ đối với Cuba

New York, New York. (Reuters)  – Lần đầu tiên trong vòng 25 năm, Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ đối với Cuba.

Hoa Kỳ luôn phản đối mạnh mẽ nghị quyết này. Thông báo trên của đại sứ Samantha Power được Đại Hội Đồng gồm 193 thành viên hoan nghênh. Bà Power cho biết Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng bởi vì phương pháp tiếp cận mới của Tổng Thống Obama đối với Cuba.

Tuy nhiên bà cũng nói rõ rằng phản đối vô điều kiện tuyên bố trong nghị quyết, gợi ý rằng lệnh cấm vận vi phạm luật pháp quốc tế. Bà cũng nhấn mạnh rằng bỏ phiếu trắng không có nghĩa là Hoa Kỳ đồng ý với tất cả các chính sách và hoạt động của chính phủ Cuba.

Năm ngoái Israel là quốc gia duy nhất cùng với Hoa Kỳ phản đối nghị quyết. Hôm nay Israel cũng tuyên bố sẽ bỏ phiếu trắng.

Mặc dù cuộc biểu quyết của Liên Hiệp Quốc chỉ mang tính tượng trưng nhưng diễn ra vào thời điểm khi quan điểm của công chúng Mỹ về lệnh cấm vận đang thay đổi, bất chấp bằng chứng mà các tổ chức nhân quyền đưa ra về việc thiếu tự do chính trị trên đảo quốc.

Nghị quyết của Đại Hội Đồng không rằng buộc và không buộc phải thực thi.