Hỗ trợ việc duy trì đền thờ Đức Trần Hưng Đạo ở Little Saigon, Nam Cali

Sau 3 năm với những cố gắng, nay Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần đã phải lên tiếng cần đến sự giúp đỡ của tất cả đồng bào hải ngoại để duy trì đền thờ tại khu Hà Nội Plaza trên đường Bolsa Ave – Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Westminster Nam California.