Nailing It & Trung tâm Thuý Nga họp báo gây quỹ chống bạo lực và thù ghét người Á Châu

Vào chiều thứ Sáu 9/4/2021 tại Whale Spa Salon Furniture thuộc thành phố Huntington Beach, Nam California, nhóm Nailing It For America , Trung Tâm Thuý Nga cùng nhiều cơ sở , hội đoàn đã tổ chức buổi họp báo, giới thiệu về buổi hoà nhạc gây quỹ, nhằm đấu tranh chống lại bạo lực và luận điệu kỳ thị người Á Châu. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: