Hội thảo về viện dưỡng lão đâu tiên của người Việt ở Sydney

Vào ngày 19/11/2017 vừa qua, hội AVACS, viết tắt từ chữ Australian Vietnamese Aged Care Services, đã tổ chức buổi hội thảo để phổ biến thêm những tin tức về công trình lớn nhất của người Việt tại Sydney sắp được mở cửa vào đầu năm tới. Đó là công trình viện dưỡng lão đâu tiên của người Việt.