Hội Y Sĩ Việt Nam VPASC mừng TếT Kỷ Hợi & Phát học bổng

Thứ 7 ngày 26/1/2019 tại Irvine Marriott 18000 Von Karman Ave , Irvine, California, Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California (VPASC) tổ chức mừng tết Kỷ Hợi 2019 và phát 10 học bổng, mỗi học bổng trị giá $1,000.00 nhằm hỗ trợ sinh viên đại học gốc Việt muốn tiếp tục theo học những ngành phục vụ y tế. Buổi lễ có rât đông quan khách đến tham dự .