Hội Thảo Hiện Tình Quê Hương tại San Jose

Thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2019 tại thư viện Tully, tọa lạc tại số 880 Tully Road, thành phố San Jose, rất đông đồng hương và truyền thông Việt Nam đã tham dự buổi hội thảo về Hiện Tình Quê Hương do Phong trào hưng ca Việt Nam vàn hóm thân hữu Đỗ Thông Minh tổ chức. Với sự tham dự của 2 diễn giả gồm Học Giả Đỗ Thông Minh đến từ Tokyo và Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, đến từ thủ đô tỵ nạn CS Litlle Saigon.