28/07/2016 | 9

Hít khói cần sa 1 phút, mạch máu người mất 90 phút mới phục hồi

Hít khói cần sa 1 phút, mạch máu người mất 90 phút mới phục hồi

New York, New York. (CBS) – Nghiên cứu mới nhất của University of California cho thấy, mạch máu mất một thời gian dài gấp 3 lần để phục hồi chức năng hoạt động khi một người ngửi phải khói cần sa trong 1 phút.

Matthew Springer, giáo sư của University of California ở San Francisco cho biết, động mạch của chuột cũng phản ứng tương tự như người khi tiếp xúc với khói cần sa. Thí nghiệm cho thấy, chuột ngửi khói cần sa trong vòng một phút thì tính chất truyền dẫn máu ở động mạch của chúng bị tổn thương trong 90 phút đồng hồ, trong khi sự tổn hại chức năng truyền dẫn máu ở người hít phải khói thuốc lá phục hồi trong vòng 30 phút sau. Giáo sư Springer cũng nói rằng, nếu mạch máu bị nhiễm khói thuốc lá và cần sa trong thời gian dài, cả chuột lẫn người đều bị tăng nguy cơ xơ vữa và tắt động mạch.

Cho đến nay, Hiệp hội Tim Mạch của Hoa Kỳ vẫn chưa khẳng định về chứng cứ cho thấy người hít phải khói thuốc cần sa bị tổn thương, trong khi mọi người được khuyên nên tránh hít phải khói thuốc lá từ người hút thuốc toả sang kéo dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng, cần phải tránh tất cả các loại khói, từ thuốc lá, cần sa cho đến các nguồn khác. (Song Châu)