31/12/2017 | 4

Hình ảnh thế giới đón mừng năm mới 2018

Hình ảnh thế giới đón mừng năm mới 2018

Sydney

Tokyo

Đài Bắc

Hà Nội

Sài Gòn

Dubai

Paris

Rio De Janeiro

New York

Đoàn Hưng / SBTN