31/12/2015 | 0

Hình ảnh thế giới chào đón năm mới 2016

Hình ảnh thế giới chào đón năm mới 2016

Sydney - Úc

Hong Kong

Tokyo – Nhật (Reuters)

Sài Gòn (Ảnh: Thuận Thắng – Tuổi trẻ)

Đài Bắc – Đài Loan (Reuters)

Dubai – UAE

Luân Đôn – Anh

Paris – Pháp

Rio De Janeiro – Brasil

Times Square New York

Las Vegas