Home Tin Tức Thế Giới Hình ảnh thế giới chào đón năm mới 2016

Hình ảnh thế giới chào đón năm mới 2016

Hình ảnh thế giới chào đón năm mới 2016
Sydney - Úc

Hong Kong

Tokyo – Nhật (Reuters)

Sài Gòn (Ảnh: Thuận Thắng – Tuổi trẻ)

Đài Bắc – Đài Loan (Reuters)

Dubai – UAE

Luân Đôn – Anh

Paris – Pháp

Rio De Janeiro – Brasil

Times Square New York

Las Vegas

(6)