19/05/2016 | 1

Hillary tiến gần đến đề cử của đảng Dân Chủ

Hillary tiến gần đến đề cử của đảng Dân Chủ

New York, New York. (CBS) – Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton ngày càng tiến tiến gần hơn đến sự đề cử của đảng Dân Chủ, để ra tranh chức tổng thống sau cuộc bầu cử sơ bộ Kentucky 17 tháng 5.

Với kết quả toàn bộ số phiếu của bà Clinton nhiều hơn của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tiểu bang Vermont 2,000 phiếu, cựu ngoại trưởng Clinton có một thắng lợi vô cùng khít khao. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, kết quả phổ thông đầu phiếu hầu như không quan trọng lắm, vì đảng Dân Chủ sẽ quyết định lựa chọn người đề cử theo tỷ lệ phiếu đại biểu. Hiện nay, phiếu đại biểu của bà Clinton là 2,293, nhiều hơn của đối thủ Sanders gần 800 phiếu.

Với mức chênh lệnh quá nhiều này, ngay cả Thượng Nghị sĩ Sanders cũng phải công nhận rằng con đường trước mặt còn khá gian nan. Tại các cuộc bầu cử ở những tiểu bang tiếp theo, ông Sanders cần phải thắng 85% phiếu đại biểu còn lại mới có thể vượt qua bà Clinton để giành quyền đề cử của đảng. Từ trước tới nay, ông Sanders chỉ thắng được một tiểu bang với tỷ lệ cao như vậy, đó là tiểu bang nhà Vermont.

Ðảng Dân Chủ sẽ bầu cử sơ bộ tại Virgin Islands ngày 4 tháng 6, và tại Puerto Rico ngày 5 tháng 6. Các lãnh thổ đó không có nhiều phiếu đại biểu để bà Clinton có thể giành đủ để nhận được sự đề cử, nhưng chắc chắn bà sẽ giành đủ số phiếu vào ngày 7 tháng 6 như mong đợi. (Mai Đức)