21/11/2016 | 0

Hillary Clinton hơn Donald Trump 1.5 triệu phiếu phổ thông

Hillary Clinton hơn Donald Trump 1.5 triệu phiếu phổ thông

New York, New York – Yahoo trích dẫn một bài viết trên NBC News, của 2 tác giả Daniel Merkle và Shushannah Walshe, cho biết mặc dù cuộc bầu cử tổng thống trôi qua gần 2 tuần lễ, kết quả chung cuộc vẫn thay đổi mỗi ngày vì phiếu bầu vẫn được tiếp tục đếm mỗi ngày.

Trong khi số phiếu bầu của cả ông Trump lẫn bà Clinton tiếp tục tăng lên, thì khoảng cách giữa 2 bên vẫn tiếp tục mở rộng với bà Clinton dẫn trước ông Trump cả triệu phiếu phổ thông. NBC News trích dẫn một bài viết của AP số ra hôm thứ Bảy, trong đó nói rằng theo thống kê mới nhất vào cuối tuần, bà Clinton có nhiều hơn đối thủ Trump 1.5 triệu phiếu.

Theo AP, tính tới ngày thứ Bảy vừa qua, bà Clinton được 63,390,669 phiếu bầu trong khi ông Trump chỉ được 61,820,845 phiếu bầu. Khoảng cách chính xác là 1,569,824 phiếu bầu. AP làm tròn số theo phần trăm, cho thấy bà Clinton được 48% trong khi ông Trump chỉ được 47%. AP cho biết cho tới hôm nay, công việc đếm phiếu vẫn tiếp tục, và càng đếm họ càng nhận thấy nếu không có hệ thống cử tri đoàn, bà Clinton chắc chắn trở thành tổng thống thứ 45.

Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, đảng Dân Chủ, người ủng hộ bà Clinton và giới báo chí ủng hộ bà Clinton đưa ra đề nghị xóa bỏ hệ thống cử tri đoàn. Hệ thống này đang được sử dụng hàng trăm năm nay theo Hiến pháp Hoa Kỳ. (Mai Đức)