Hiệp Hội Việt Nam tại quận Cam phát quà Giáng Sinh cho trẻ em

Vào trưa Chúa Nhật 17/12/2017 tại trụ sở Hiệp Hội Việt Nam Tại Orange County thành phố Garden Grove nam California, hội đã tổ chức buổi phát quà Giáng Sinh cho các em, đặc biệt là các em chậm phát triển.