20/07/2016 | 1

Hiệp hội súng: 1 phiếu cho Hillary Clinton là mất 1 quyền sở hữu súng

Hiệp hội súng: 1 phiếu cho Hillary Clinton là mất 1 quyền sở hữu súng

Cleveland, Ohio. (Reuters) – Ông Chris Cox là Giám đốc Điều hành Viện Hành động theo Hiến pháp của Hiệp hội Súng Quốc gia, gọi tắt là NRA, phát biểu tại hội nghị Cộng Hòa toàn quốc vào hôm qua.

Trong bài diễn văn, ông Cox nói chiếc ghế trống tại Tối cao Pháp Viện sau cái chết của Thẩm phán Antonin Scalia mang ý nghĩa: họ không được để Hillary Clinton chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống, để rồi sau đó bà bổ nhiệm một tân thẩm phán có lợi cho đảng Dân Chủ. Ông Cox cảnh báo một khi Tối cao Pháp Viện nằm trong tay bà Clinton, quyền mang súng của người Mỹ không còn nữa. Ông nhắc mọi người nhớ rằng cuộc bầu cử này không chỉ ảnh hưởng tới 4 năm sau, mà còn ảnh hưởng tới 40 năm sau. Ông nhấn mạnh: việc không bầu bà Clinton là nghĩa vụ của người Cộng Hòa.

NRA là một tổ chức vận động hành lang với số thành viên lên tới hơn 5 triệu người. NRA đóng vai trò quan trọng trong việc cản trở luật kiểm soát súng ở Quốc Hội. Tổ chức này tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Donald Trump vào ngày 20 tháng 5. Cũng trong ngày đó, ông Trump tham dự một hội nghị của NRA và tuyên bố ông sẽ bảo vệ quyền mang súng của người Mỹ theo hiến pháp.

Ông Cox nhấn mạnh họ sẽ đấu tranh cho quyền của người Mỹ, bất kể màu da, tôn giáo, chủng tộc và giới tính, vì quyền tự bảo vệ sinh mạng là điều cao quý nhất của con người. (Mai Đức)