Hiệp hội doanh nghiệp tiểu thương toàn quốc ủng hộ Janet Nguyễn vào chức vụ dân biểu tiểu bang

Hiệp hội doanh nghiệp tiểu thương toàn quốc ủng hộ Janet Nguyễn vào chức vụ dân biểu tiểu bang

Quận Cam, California – Theo thông cáo báo chí ngày 16 tháng 10 từ văn phòng tranh cử của cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn, bà đã nhận được sự ủng hộ của Liên Đoàn Doanh Nghiệp Toàn Quốc NFIB.

Ông John Kabateck, Giám Đốc Tiểu Bang California nhận định rằng các thành tích của bà Janet Nguyễn trong việc ủng hộ các doanh nghiệp tiểu thương là lý do liên đoàn ủng hộ bà nhằm chống lại đối thủ của bà trong cuộc bầu cử này. Ông Kabateck cho biết quyết định chọn lựa ủng hộ Janet Nguyễn vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang là một trong những quyết định dể dàng nhất mà Ủy Ban Hành Động Chính Trị của ông đưa ra.

Bà Janet Nguyễn là nhà tranh đấu cho các doanh nghiệp trên đường Phố Cổ Garden Grove Main Street khi bà là Thượng Nghị Sĩ cũng như trong thời gian là Giám Sát Viên Quận Cam. Cơ Quan Lập pháp, các cử tri của bà và tất cả người cư dân California sẽ một lần nữa được hưởng nhiều quyền lợi từ sự cống hiến, phục vụ, kinh nghiệm và sự tân tâm của bà.

Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn khẳng định Sacramento cần một tiếng nói mạnh mẽ để giúp đỡ doanh nghiệp địa phương có thể kinh doanh trở lại một cách an toàn, đồng thời cam kết khi bà được đắc cử, bà sẽ là tiếng nói của cộng đồng này. Janet Nguyễn là ứng cử viên được số phiếu cao nhất trong cuộc Bầu Cử Sơ Bộ vừa qua (BBT)