05/05/2022 | 105

Hiện Nay, Nhiều Người Đổ Lỗi Cho Người Mỹ Gốc Á Một Cách Không Chính Xác Về Bệnh Covid Hơn Là Vào Thời Cao Điểm Của Đại Dịch

Hiện Nay, Nhiều Người Đổ Lỗi Cho Người Mỹ Gốc Á Một Cách Không Chính Xác Về Bệnh Covid Hơn Là Vào Thời Cao Điểm Của Đại Dịch

Nhiều người Mỹ hiện đang đổ lỗi cho người Mỹ gốc Á về Covid-19 hơn là ở thời cao điểm của đại dịch vào năm 2021, theo một báo cáo mới được công bố hôm thứ Tư của các nhóm vận động cho người Mỹ gốc Á.  Hơn 20% số người được hỏi cho biết năm nay rằng những người gốc Á ít nhất phải chịu một phần trách nhiệm đối với Covid-19, so với 11% năm ngoái cho rằng cộng đồng này là nguyên nhân.

Nghiên cứu do Hiệp hội Leading Asian Americans United for Change (LAAUNCH.org) và Tổ chức Người Mỹ gốc Á (TAAF) công bố, cũng cho thấy mức độ không tin tưởng người Mỹ gốc Á cao hơn.  33% số người được hỏi nói rằng những người gốc Á trung thành với quốc gia gốc của họ hơn là Hoa Kỳ, so với 20 phần trăm nói như vậy vào năm 2021.

Các phát hiện của nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu gần đây khác về sự gia tăng của sự  kỳ thị chống người châu Á, bao gồm một nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu kỳ thị và chủ nghĩa cực đoan của Đại học bang California Santa Barbara, cho thấy mức tăng 339% bạo lực chống người châu Á từ năm 2020 đến nay Năm 2021.

Trong khi đó, nhiều người Mỹ gốc Á được hỏi cho biết họ không cảm thấy như họ thuộc về Hoa Kỳ. 29% người Mỹ gốc Á nói rằng họ cảm thấy không được chấp nhận ở Hoa Kỳ, so với 61% người da trắng và 33% người da đen. Người Mỹ gốc Á trong độ tuổi từ 18 đến 24 có cảm giác thậm chí còn thấp hơn, chỉ 19%. Các nhà nghiên cứu nói rằng những phát hiện cho thấy nhu cầu giáo dục nhiều hơn về người Mỹ gốc Á.