Hiệp hội thực thi tuần tra xa lộ ủng hộ Janet Nguyễn vào chức vụ dân biểu tiểu bang, điạ hạt 72

Hiệp hội thực thi tuần tra xa lộ ủng hộ Janet Nguyễn vào chức vụ dân biểu tiểu bang, điạ hạt 72

Tin từ GARDEN GROVE, CA – – Theo thông cáo báo chí của văn phòng tranh cử cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, hôm nay cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn thông báo vừa nhận được sự ủng hộ của Hiệp Hội Tuần Tra Xa Lộ California (CAHP), là một hiệp hội thực thi pháp luật khác trên toàn tiểu bang.

Hiệp Hội Tuần Tra Xa Lộ (CAHP) này được thành lập vào năm 1920, đại diện cho khoảng 15,000 thành viên đang hoạt động hay đã nghỉ hưu, và đây là một trong những hiệp hội thực thi luật pháp lớn nhất tại California. Mặc dù là Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Giám Sát Viên Quận Cam hay Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, bà Janet Nguyễn vẫn luôn tích cực làm việc với những quân nhân lực lượng cảnh sát để bảo vệ con em và gia đình của chúng ta.

Chính vì vậy mà bà là ứng cử viên có được số phiếu cao nhất trong cuộc Bầu Cử Sơ Bộ vừa qua, và là ứng cử viên xứng đáng nhất cho chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang, Địa Hạt 72 trong cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng 11. Gần đây nhất, bà Janet Nguyễn cũng đã được Hiệp Hội Liên Minh Thực Thi Luật pháp California (CCLEA) hoàn toàn ủng hộ.

Điạ Hạt 72 bao gồm các thành phố Fountain Valley, Los Alamitos, Seal Beach, Westminster, một phần của Garden Grove và Huntington Beach và các khu vực chưa hợp nhất của Midway City và Rossmoor. Xin vào trang mạng www.JanetForAssembly.com để biết thêm chi tiết. (BBT)