03/07/2015 | 0

Hi Lạp: Người ủng hộ gói giải cứu nhích lên

Hi Lạp: Người ủng hộ gói giải cứu nhích lên

Athens, Greece. (Reuters) – Một cuộc thăm dò ý kiến không chính thức vào sáng ngày thứ Sáu 3 tháng Bảy cho thấy, người bỏ phiếu ủng hộ gói giải cứu của các chủ nợ quốc tế của Hi Lạp chiếm đa số, khi chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa là diễn ra cuộc trưng cầu dân ý để xác định tương lai của Hi Lạp trong khu vực đồng euro.

Cuộc thăm dò này cho thấy, số người ủng hộ đề nghị cải cách của các chủ nợ chiếm tỉ lệ 44.8%, trong khi số người nói “không” chỉ chiếm 43.4%, và có đến 118% cho biết chưa quyết định. Trong tuần, các ngân hàng đóng cửa làm cho việc rút tiền mặt và mọi hoạt động thương mại đình đốn. Người dân Hi Lạp chuẩn bị bỏ phiếu để quyết định chọn một trong hai thái độ, hoặc chấp nhận các biện pháp khắc khổ để có được gói giải cứu, hoặc bị lún sâu vào tình trạng khủng hoảng kinh tế.

Cuộc trưng cầu dân ý lần này cũng nhằm xác định rằng, liệu Hi Lạp sẽ trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi khu vực tiền tệ của Liên Âu hay không. Một người về hưu ước lượng số phiếu nói “không” với gói giải cứu của các chủ nợ quốc tế sẽ chiếm từ 65 đến 70%, trong khi một nữ doanh nghiệp cũng đã về hưu tiên đoán khuynh hướng nói “ủng hộ” sẽ thắng thế. Một kinh tế gia của Hi Lạp cho rằng, phần lớn người Hi Lạp lẽ ra bỏ phiếu “không,” nhưng những gì đã xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng có thể khiến họ thay đổi thái độ và bỏ phiếu nói “ủng hộ” nhưng chỉ chiếm một đa số tương đối mà thôi. (Song Châu)