09/07/2015 | 0

Hi Lạp: Ngành xây dựng tê liệt vì kiểm soát tiền tệ

Hi Lạp: Ngành xây dựng tê liệt vì kiểm soát tiền tệ

Athens, Hi Lạp. (Reuters) – Trong khi đất nước Hi Lạp đang đứng trên bờ vực của sự phá sản, nền kỹ nghệ xây dựng từng là ngành hoạt động chính của nền kinh tế đất nước, đang rơi vào tình trạng hầu như tê liệt hoàn toàn.

Chủ trương kiểm soát vốn đã được tiến hành gần hai tuần lễ qua khiến việc xây dựng các công trình chính yếu bị đình chỉ, vì các công ty xây dựng không có tiền mặt trả thù lao cho công nhân. Một số nhà cung cấp yêu cầu phải chi tiền trước mới có thể tiếp tục công việc. Vì gói viện trợ của chương trình giải cứu bị phong tỏa, chính phủ Hi Lạp đã phải sử dụng những đồng tiền cuối cùng để trả lương công chức, hưu bổng và các khoản nợ dịch vụ. Theo Hiệp hội Những người Bán lẻ tại Hi Lạp, khoảng 59% công ty đã ngừng hoạt động, và làm mất khoảng 613 công ăn việc làm mỗi ngày. Hiệp hội cũng nói rằng, các ngân hàng thương mại đã bác bỏ khoảng 59% đơn yêu cầu của các doanh nghiệp. Rất nhiều công ty vừa và nhỏ bị buộc phải ngừng hoạt động, vì không thể chờ đợi các ngân hàng đáp ứng yêu cầu vay nợ.

Từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế xuất hiện tại Hi Lạp, hoạt động của ngành thương mại dịch vụ chậm đi thấy rõ. Giới thương gia nói rằng, từ khi các chính phủ Hi Lạp áp đặt các biện pháp kiểm soát tiền tệ hồi tháng rồi để bảo vệ hệ thống ngân hàng khỏi sự sụp đổ thì các cuộc chuyển ngân trở nên hết sức khó khăn đối với tất cả mọi người. Số tiền mặt được phép rút mỗi ngày hạn chế không quá 60 euro khiến dân chúng hầu như chỉ có thể trả cho các khoản mua sắm cần thiết, và bỏ qua nhiều nhu cầu khác trong cuộc sống. (Song Châu)