04/07/2015 | 1

Hi Lạp chia rẽ trầm trọng

Hi Lạp chia rẽ trầm trọng

Athens, Hi Lạp. (Reuters) – Hàng ngàn người dân quy tụ tại trung tâm Athens chiều ngày thứ Sáu 3 tháng Bảy để tham dự cuộc biểu tình hậu thuẫn Liên Âu và kêu gọi bỏ phiếu “ủng hộ” gói giải cứu, trong khi ngày tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đã gần kề.

Họ tụ họp tại vận động trường thế vận hội trước đây, còn được biết là vận động trường Panathenaic phất phới cờ Liên Âu, và chơi nhạc Ode to Joy của Beethoven, hát quốc ca của Liên Âu, khi chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu quyết định tương lai của Hi Lạp trong khối tiền tệ của Liên Âu. Những người ủng hộ gói giải cứu cho rằng đây là con đường duy nhất để đưa đất nước tiến lên. Cuộc tập họp này diễn ra đồng thời với cuộc biểu tình của phe “đối thủ” nói “không” với gói giải cứu tại Công trường Trung tâm Syntagma cho thấy, sự chia rẽ trầm trọng tại Hi Lạp trước ngày trưng cầu dân ý.

Nói chuyện với đám đông tham dự cuộc biểu tình nói “không” với gói giải cứu, thủ tướng cánh tả Hi Lạp tuyên bố với hàng chục ngàn người ủng hộ ông tại Athens rằng, nói “không” trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày cuối tuần là chọn lựa “cách sống nhân phẩm tại châu Âu.” Thủ tướng Hi Lạp, Alexis Tsipras thúc giục người Hi Lạp hãnh diện với cách nói “không.” Cảnh sát đã phải bắn lựu đạn cay để giải tán hàng chục người mặc bộ quần áo đen cầm cờ đỏ, và có vẻ như đã cô lập được một số người có hành vi bạo động. (Song Châu)