24/01/2018 | 1

Hệ thống trường Đại Học California UC lại đề nghị tăng học phí

Hệ thống trường Đại Học California UC lại đề nghị tăng học phí

San Francisco, California. (Reuters) – Hệ thống trường đại học California, UC, đã đề nghị tăng học phí tại 10 cơ sở của trường, với lý do cần bù đắp tổn thất từ việc tiểu bang cắt tài trợ, trong khi số sinh viên ghi danh quá cao.

Đây là đề nghị tăng học phí trong năm thứ 2 liên tiếp của hệ thống UC. Hội đồng quản lý UC sẽ bỏ phiếu vào Thứ Tư 24/01 đối với đề nghị tăng thêm 342 Mỹ kim, tức 2.7%, trong tiền học phí hàng năm và các loại phí khác, cho năm học 2018-2019. Nếu được phê chuẩn, tiền học và lệ phí của một sinh viên là cư dân California sẽ tăng từ 12,630 Mỹ kim lên 12,972 Mỹ kim. Các sinh viên không phải là cư dân tiểu bang hoặc du học sinh sẽ phải trả thêm 978 Mỹ kim, tương đương mức tăng 3.5%, nâng tổng số tiền học phí và lệ phí lên 28,992 Mỹ kim một năm.

Hội đồng UC đã phê chuẩn mức tăng tương tự vào tháng 1 năm ngoái, cũng là lần tăng học phí đầu tiên tính từ năm 2011.

Vào đầu tháng này, Thống Đốc Jerry Brown đã đề nghị tăng 3% trong khoản tài trợ cơ bản cho hệ thống UC, trong kế hoạch ngân sách 2018-2019, giảm so với mức tăng 4% trong năm ngoái. Đồng thời, ông Brown cũng kêu gọi các trường đại học nên chi tiêu vừa phải dựa theo số ngân sách mà họ được cấp. Chủ Tịch UC Janet Napolitano cho rằng mức tăng 3% là thấp hơn so với những gì mà ban quản lý trường trông đợi, dựa theo kế hoạch mà UC đã lập ra với thống đốc. Theo bà Napolitano, hệ thống UC sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng thêm 2,000 sinh viên đại học, và 500 sinh viên thạc sĩ vào mùa thu 2018. (Ngô Bảo)