08/07/2020 | 1

Hệ thống trường đại học California có tân chủ tịch là người da đen đầu tiên trong lịch sử

Hệ thống trường đại học California có tân chủ tịch là người da đen đầu tiên trong lịch sử

In this May 17, 2019, file photo, Ohio State University president Michael Drake answers questions during an interview in Columbus, Ohio. The University of California system has named Drake to replace Janet Napolitano and become its first Black president. A physician, Drake was unanimously approved Tuesday, July 7, 2020, by the Board of Regents. (AP Photo/Jay LaPrete, File)

Tin từ San Francisco – Hôm thứ Ba (07/07/2020), tiến sĩ Michael Drake được chọn làm tân chủ tịch của hệ thống đại học California (UC), chủ tịch da đen đầu tiên trong lịch sử 150 năm của trường.

Là một quản trị viên đại học dày dạn kinh nghiệm, bác sĩ Drake sẽ thay bà Janet Napolitano trong việc giám sát một hệ thống đại học rộng lớn có đến 280,000 sinh viên, với nhiệm vụ giải quyết các vấn đề giúp người da màu và dân tộc thiểu số khác có điều kiện theo học, giữa lúc ngân sách bị cắt giảm và cuộc sống trong khuôn viên trường đảo lộn vì đại dịch coronavirus.

Ông Drake là một bác sĩ được đào tạo tại UC, từng là hiệu trưởng của UC ở Irvine, và đại học tiểu bang Ohio trước khi từ chức vào tháng trước. Hội đồng quản trị UC đã thống nhất thông qua việc tiến cử ông Drake.

Theo bà Napolitano, việc lựa chọn ông Drake là một bước tiến trong nỗ lực bảo đảm sự đa dạng phong phú trong trường đại học. Quyết định này theo sau các quyết định khác gần đây của hội đồng, về việc giải quyết vấn đề bất bình đẳng và kỳ thị chủng tộc có hệ thống trong xã hội.

Bác sĩ Drake là hiệu trưởng đại học UC Irvine trong từ năm 2005 đến 2014, thời gian trường có lượng người xin nhập học tăng hơn 90% và bổ sung các ngành luật, y tế công cộng, khoa học dược phẩm và khoa học điều dưỡng.

Sau đó ông trở thành chủ tịch đại học tiểu bang Ohio.Trong nhiệm kỳ của ông ở Ohio, trường đã đảo ngược xu hướng 20 năm người Hoa Kỳ giảm nhập học, khi số sinh viên da màu tăng gấp đôi từ  năm 2014 đến 2020. (BBT)