09/02/2016 | 3

Hệ thống cảnh cáo sớm động đất ở Cali

Hệ thống cảnh cáo sớm động đất ở Cali

San Francisco, California. (CBS) — Các nhà khoa học Hoa Kỳ đang nói về một hệ thống cảnh cáo động đất có thể cho con người thêm thời gian, bằng cách cảnh cáo công chúng tối đa một phút trước khi các cơn sóng rung chấn từ một trận động đất lớn được cảm thấy.

Bà Sarah Minson, nhà địa chất học thuộc Cơ Quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ USGS, nói rằng hệ thống này cũng giống như tia sét và tiếng sấm. Người ta trông thấy tia sét trước khi nghe thấy tiếng sấm. Và theo bà Minson, các trận động đất phát ra một cơn sóng rất nhỏ chuyển động nhanh hơn các cơn sóng có biên độ cao tạo ra các cơn rung lắc mạnh. Nhưng hệ thống cảnh cáo sớm của California đã bị trì trệ do thiếu nguồn tài trợ. Hiện nay, California có khoảng 400 bộ cảm ứng động đất, nhưng các nhà khoa học nói rằng, cần phải có thêm khoảng 700 bộ cảm ứng nữa để hệ thống cảnh cáo bao quát toàn bộ tiểu bang và hoạt động một cách đáng tin cậy. Vấn đề là khi các nhà làm luật bật đèn xanh cho dự án, họ đã không cung cấp một ngân khoản nào, với hy vọng rằng liên bang hoặc cộng đồng doanh nghiệp sẽ đóng góp.

Nghị sĩ tiểu bang Jerry Hill đang giới thiệu một dự luật sẽ dọn đường cho tiểu bang bỏ ra ngân khoản 21 triệu Mỹ kim cần thiết để thiết đặt những bộ cảm ứng động đất mới. Những người ủng hộ nói rằng, hệ thống cảnh cáo sớm sẽ cho công chúng và nhà chức trách đủ thời gian để thực hiện những quyết định có tiềm năng cứu mạng trước khi một trận động đất xảy ra. (Huy Lam)