26/02/2017 | 0

Hãy trao giảo Ig Nobel cho ông Đinh La Thăng

Chưa có một quốc gia nào trên thế giới đề ra quyết tâm phải giành được giải Nobel, hay lập kế hoạch để tiến đến giải thưởng đó. Giải Nobel là một phần thưởng cao quý, nhưng nó không phải là mục đích trong khi sống và sáng tạo của các nhà khoa học. Chuyện ông Đinh La Thăng đoan chắc là thành phố nơi ông đang ngồi ghế bí thư, sẽ có giải thưởng Nobel Y học là một trò hề rất lố… Xin trao một giải Ig Nobel cho ngài bí thư.