Hãy Mở Rộng Tấm Lòng Giúp Đỡ Người Tị Nạn Ukraine

Đài SBTN và Bên Em Đang Có Ta sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc gây quỹ để giúp đỡ người tỵ nạn Ukraine mang tựa đề “For Ukraine”. Chương trình bắt đầu lúc 1:30PM trưa ngày Chủ Nhât 13 tháng 03 trên hệ thống SBTN, SBTN Go, SET 57.11, NAM Radio SBTN, TRUC HỒ MUSIC YouTube và Facebook. Tất cả tài chánh đóng góp xin gừi về quỹ Bên Em Đang Có Ta Foundation và tất cả tiền đóng góp sẽ được chuyển qua International Red Cross for Ukraine. Phóng viên Vũ Nhân Từ San Jose gửi về phóng sự sau đây