Hãy đứng lên để đất nước không phải mãi cúi đầu

Ghi nhận từ việc hưởng ứng cuộc thi phổ nhạc từ bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam, cho thấy vận nước lại đang trải qua cơn sóng gió. Chúng ta sẽ không dừng lại ở nỗi xót xa hay buồn giận, mà còn phải ngồi lại với nhau, rồi phải bắt tay vào việc, chung lòng, chung sức, chung tiếng nói để tìm được phương kế cứu vãn, để kịp thời chữa lành và hồi sinh.