Hawaii vào tuần lễ kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam

Trên 300 người Việt ở các nơi trên thế giới đã vượt đại dương để cùng nhau đến tận Hawaii cùng với 50 phái đoàn của Hoa Kỳ và các nước đồng mình trên trên thế giới đến để tham gia chương trình “Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Tranh Việt Nam” vào tuần lễ Chiến Sĩ Trận Vong từ ngày 24-29 năm 2017. Mời quý vị lắng nghe những chia sẻ sau đây của một vài đồng hương.