28/10/2013 | 0

HAWAII TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẶC BIỆT, XEM XÉT LUẬT HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

HAWAII TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẶC BIỆT, XEM XÉT LUẬT HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

Tin Honolulu – Hawaii có thể trở thành tiểu bang thứ 15 mở rộng quyền kết hôn cho các cặp vợ chồng đồng tính trong khi các nhà lập pháp gặp nhau trong một phiên họp đặc biệt. Thống đốc Neil Abercrombie thuộc đảng Dân Chủ, triệu tập một phiên họp vào hôm nay để tranh luận về một dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Ông Abercrombie nói Hawaii luôn có một tinh thần chào đón tất cả mọi người và đó là vấn đề của sự công bằng. Năm 1993, Tòa án Tối cao Hawaii phán quyết rằng từ chối hôn nhân đồng tính là một sự phân biệt đối xử.

Nhưng thay vì mở đường cho một luật hôn nhân đồng tính, phán quyết chỉ lên án như thế khiến phe bảo thủ phản ứng dữ dội. Năm 1998, cử tri Hawaii thông qua việc sửa đổi hiến pháp chỉ giới hạn quyền kết hôn cho những cặp dị tính. Sau khi Thống đốc Abercrombie là người được bầu vào năm 2010, ông ký một dự luật dân sự cho người đồng tính vào năm 2011 và trở thành luật, ủng hộ quyền hôn nhân đồng tính kể từ đó. Dân biểu Chris Lee thuộc đảng Dân Chủ, nói tiểu bang Hawaii sẽ tạo nên một lịch sử sau phiên họp, đây là sự thay đổi lớn nhưng là điều đúng phải làm để chấm dứt sự phân biệt đối xử.