18/02/2019 | 2

Hầu hết người dân Okinawa sẽ bỏ phiếu phản đối việc di dời căn cứ quân sự của Hoa Kỳ

Hầu hết người dân Okinawa sẽ bỏ phiếu phản đối việc di dời căn cứ quân sự của Hoa Kỳ

Ảnh: South China Morning Post

Okinawa, Nhật Bản – Theo một cuộc thăm dò của Kyodo News vào hôm Chủ Nhật (7 tháng 2), gần 70 phần trăm cư dân Okinawa đang chuẩn bị kế hoạch bỏ phiếu chống lại kế hoạch gây tranh cãi của chính quyền trung ương về việc di chuyển một căn cứ không quân của Hoa Kỳ tại tỉnh đảo phía nam trong cuộc trưng cầu dân ý địa phương vào ngày 24 tháng 2 sắp tới.

Theo hãng tin Kyodo News, mặc dù kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sẽ không ràng buộc về mặt pháp lý, Thống đốc Okinawa Denny Tamaki hy vọng cuộc bỏ phiếu sẽ thể hiện sự phản đối của địa phương đối với việc di dời căn cứ Không quân Thủy quân Lục chiến Futenma, nơi chứa hầu hết các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại nước này.

Theo cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành vào hôm thứ Bảy và Chủ Nhật trên 1,047 cử tri đủ điều kiện trong tỉnh, 67.7% cho biết họ sẽ bỏ phiếu phản đối kế hoạch này, và chỉ 15.8% cho biết họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc di dời.

Kyodo News cho biết khoảng 1.16 triệu cư dân Okinawa có quốc tịch Nhật Bản từ 18 tuổi trở lên sẽ đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Các cử tri sẽ có ba lựa chọn trong lá phiếu hỏi ý kiến về việc xây dựng một cơ sở thay thế tại một khu vực ven biển của Henoko – 3 lựa chọn bao gồm “đồng ý,” “không đồng ý,” hoặc phiếu trắng. Khoảng 13.1% cho biết họ sẽ bỏ phiếu trắng. Trong số tất cả những người được hỏi, 86.3 phần trăm cho biết chính quyền trung ương nên tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý. Trong số những người phản đối việc di dời căn cứ, gần 40% cho biết họ không muốn có một căn cứ quân sự mới của Hoa Kỳ ở quận này. (Mộc Miên)