Phóng Sự Hầu hết 39 người thiệt mạng trong chiếc xe tải có thể là người Việt Nam