Hát Cho Việt Nam & Trên Đầu Súng

Tình yêu của những con người khao khát muốn tìm lại được vinh quang làm người Việt Nam, tình yêu của những người lính VNCH yêu nước đã chết thay cho dân tộc được thể hiện qua 2 ca khúc Hát Cho Việt Nam và Trên Đầu Súng. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH ngày hôm nay.